След повече от 10 години научни изследвания и разработки ръководителят на катедра "Обществено здраве и социални дейности" в Русенския университет доц....
30 От Теодор Спасов
Ако наистина съществуват радикални елементи в България, то те обезателно трябва да попаднат под ударите на зак...
Теодор Спасов
Знаете ли, че

Венера е единствената планета, която се върти по часовниковата стрелка.